La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukistan w latach 2005 – 2009 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukistan w latach 2005 – 2009

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukistan w latach 2005 – 2009

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukistan w końcu roku
2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 1 923 1 896 1 682 2 058 2 737
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 692 515 302 330 480
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 512 389 267 290 344
5122 Kucharze 285 243 194 208 292
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 131 131 98 149 191
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani 142 104 106 106 171
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 212 116 87 98 170
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 111 90 75 106 145
3115 Technicy mechanicy 219 162 52 78 125
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 67 68 61 112 116
3214 Dietetycy i żywieniowcy 179 133 115 113 115
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni 54 82 58 85 104
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 150 140 76 71 104
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 132 96 61 98 95
3121 Technicy informatycy 121 67 30 49 95
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 151 119 66 69 92
2411 Ekonomiści 99 56 50 64 85
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy 71 68 63 61 80
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 189 114 50 59 72
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 278 174 86 89 70

*dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale