Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ w latach 2015-2017 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
tun 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
napływ w roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 7 333 5 961 4 992
522301 Verkäufer S 844 855 700
331403 Technik ekonomista S 334 473 419
514101 Fryzjer S 430 413 415
512001 Kochen S 390 410 319
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 386 363 300
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 53 156 267
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 231 220 215
333107 Technik logistyk S 113 167 197
351203 Technik informatyk S 168 226 191
242217 Specjalista administracji publicznej 255 226 175
422402 Technik hotelarstwa S 109 155 144
235921 Pedagog 291 253 137
311513 Technik pojazdów samochodowych S 72 106 108
751201 Cukiernik S 111 105 97
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 95 84 96
522305 Technik handlowiec S 84 135 93
752205 Stolarz S 112 105 78
314202 Technik architektury krajobrazu S 40 95 75
722204 Schlosser S 97 97 75

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung