The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2016 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
napływ w roku
2015 2016
000000 No profession 7 333 5 961
522301 Seller S 844 855
331403 Engineering ekonomista S 334 473
514101 Hairdresser S 430 413
512001 Kucharz S 390 410
723103 Car mechanic S 386 363
235921 Pedagog 291 253
242217 Specjalista administracji publicznej 255 226
351203 Technik informatyk S 168 226
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 231 220
333107 Technik logistyk S 113 167
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 53 156
422402 Technik hotelarstwa S 109 155
522305 Technik handlowiec S 84 135
311513 Technik pojazdów samochodowych S 72 106
751201 Cukiernik S 111 105
752205 Stolarz S 112 105
722204 Locksmith S 97 97
314202 Technik architektury krajobrazu S 40 95
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie S
40 87

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance