The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
napływ w roku
2015 2016 2017
000000 No profession 7 333 5 961 4 992
522301 Seller S 844 855 700
331403 Engineering ekonomista S 334 473 419
514101 Hairdresser S 430 413 415
512001 Cook S 390 410 319
723103 Car mechanic S 386 363 300
343404 Techniques, nutrition and food services S 53 156 267
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 231 220 215
333107 Technik logistyk S 113 167 197
351203 Technician S 168 226 191
242217 Specjalista administracji publicznej 255 226 175
422402 Technician Hospitality S 109 155 144
235921 Pedagog 291 253 137
311513 Automotive technician S 72 106 108
751201 Confectioner S 111 105 97
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 95 84 96
522305 Technik dealer S 84 135 93
752205 Stolarz S 112 105 78
314202 Technik architektury krajobrazu S 40 95 75
722204 Locksmith S 97 97 75

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance