Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki- napływ w latach 2010-2014 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki- napływ w latach 2010-2014

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki- napływ w latach 2010-2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
tun 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
napływ w roku
2010* 2011 2012 2013 2014
000000 Bez zawodu 4 748 9 040 8 773 9 661 8 688
522301 Sprzedawca S 801 1 305 1 309 1 362 746
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 247 315 419 426 445
514101 Fryzjer S 204 368 402 437 437
331403 Technik ekonomista S 298 427 331 399 417
235107 Pedagog 310 416 330 408 407
242217 Specjalista administracji publicznej 165 303 361 359 335
512002 Kucharz małej gastronomii S 363 492 569 631 256
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 39 143 183 170 233
351203 Technik informatyk S 122 168 196 214 195
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 135 153 126 162 150
711202 Murarz S 80 128 156 120 134
751201 Cukiernik S 90 111 103 116 128
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych S 40 86 103 115 115
722204 Ślusarz S 100 147 157 164 114
422402 Technik hotelarstwa S 107 178 142 155 113
752205 Stolarz S 82 120 131 115 112
522305 Technik handlowiec S 67 98 71 101 111
512001 Kucharz S 87 124 132 150 110
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 13 43 72 91 106

 

* w związku z tym, że zmiana w klasyfikacji zawodów i specjalności nastąpiła z dniem 1 Juli 2010 roku, napływ wykazywany jest za II półrocze 2010 roku

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung