Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
tun 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 1 619 1 345
522301 Sprzedawca S 370 247
514101 Fryzjer S 150 117
331403 Technik ekonomista S 110 115
512001 Kucharz S 167 109
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 104 84
351203 Technik informatyk S 57 55
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 53 53
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 19 53
242217 Specjalista administracji publicznej 55 45
235921 Pedagog 41 44
422402 Technik hotelarstwa S 42 39
522305 Technik handlowiec S 30 32
751201 Cukiernik S 45 30
333107 Technik logistyk S 44 27
722204 Ślusarz S 25 26
314202 Technik architektury krajobrazu S 17 25
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S 19 25
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 26 24
752205 Stolarz S 24 24

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung