Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2017 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
tun 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
stan w końcu roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 1 619 1 345 865
522301 Verkäufer S 370 247 172
514101 Fryzjer S 150 117 90
331403 Technik ekonomista S 110 115 63
512001 Kochen S 167 109 58
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 104 84 53
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 19 53 50
333107 Technik logistyk S 44 27 36
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 53 53 35
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 26 24 28
351203 Technik informatyk S 57 55 28
422402 Technik hotelarstwa S 42 39 27
751201 Cukiernik S 45 30 23
242217 Specjalista administracji publicznej 55 45 22
311513 Technik pojazdów samochodowych S 22 22 20
522305 Technik handlowiec S 30 32 19
422103 Technik obsługi turystycznej S 9 6 17
722204 Schlosser S 25 26 17
314202 Technik architektury krajobrazu S 17 25 16
235921 Pedagog 41 44 14

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung