The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2017 print

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2017

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 1 619 1 345 865
522301 Seller S 370 247 172
514101 Hairdresser S 150 117 90
331403 Engineering ekonomista S 110 115 63
512001 Cook S 167 109 58
723103 Car mechanic S 104 84 53
343404 Techniques, nutrition and food services S 19 53 50
333107 Technik logistyk S 44 27 36
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 53 53 35
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 26 24 28
351203 Technician S 57 55 28
422402 Technician Hospitality S 42 39 27
751201 Confectioner S 45 30 23
242217 Specjalista administracji publicznej 55 45 22
311513 Automotive technician S 22 22 20
522305 Technik dealer S 30 32 19
422103 Techniques of tourist services S 9 6 17
722204 Locksmith S 25 26 17
314202 Technik architektury krajobrazu S 17 25 16
235921 Pedagog 41 44 14

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance