The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2016 print

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2016

The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
– end of year
2015 2016
000000 No profession 1 619 1 345
522301 Seller S 370 247
514101 Hairdresser S 150 117
331403 Engineering ekonomista S 110 115
512001 Kucharz S 167 109
723103 Car mechanic S 104 84
351203 Technik informatyk S 57 55
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 53 53
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 19 53
242217 Specjalista administracji publicznej 55 45
235921 Pedagog 41 44
422402 Technik hotelarstwa S 42 39
522305 Technik handlowiec S 30 32
751201 Cukiernik S 45 30
333107 Technik logistyk S 44 27
722204 Locksmith S 25 26
314202 Technik architektury krajobrazu S 17 25
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S 19 25
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 26 24
752205 Stolarz S 24 24

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance