Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2010-2014 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2010-2014

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2010-2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie
tun 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki
stan w końcu roku
2010 2011 2012 2013 2014
000000 Bez zawodu 3 064 3 099 3 189 3 101 2 215
522301 Sprzedawca S 583 651 672 698 194
514101 Fryzjer S 124 177 206 209 166
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 152 149 205 185 147
331403 Technik ekonomista S 208 189 167 202 145
235107 Pedagog 133 142 89 133 110
242217 Specjalista administracji publicznej 76 116 100 112 81
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 22 52 47 45 78
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego S 96 86 83 81 74
351203 Technik informatyk S 72 68 102 94 69
522305 Technik handlowiec S 56 63 46 70 53
711202 Murarz S 50 57 76 46 53
512002 Kucharz małej gastronomii S 257 226 298 302 49
751201 Cukiernik S 56 56 53 66 48
333107 Technik logistyk S 5 41 31 24 41
311513 Technik pojazdów samochodowych S 3 33 45 53 39
512001 Kucharz S 53 69 85 63 37
712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie S 0 19 22 32 37
422402 Technik hotelarstwa S 71 95 68 86 36
834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S 40 24 26 41 36

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung