Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Długotrwale bezrobotni
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 9 913 9 422
522301 Sprzedawca S 7 382 6 975
515303 Robotnik gospodarczy 2 285 2 130
512001 Kucharz S 2 141 1 986
722204 Ślusarz S 1 542 1 355
331403 Technik ekonomista S 1 363 1 211
753105 Krawiec S 1 313 1 207
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 246 1 092
711202 Maurer 1 113 968
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 077 961
911207 Sprzątaczka biurowa 1 037 892
753303 Szwaczka ręczna 937 825
514101 Fryzjer S 715 730
932101 Pakowacz ręczny 540 533
411004 Technik prac biurowych S 537 483
751201 Cukiernik S 542 483
613003 Rolnik S 527 481
713102 Gebäude Painter 527 479
751204 Piekarz S 476 433
314207 Technik rolnik S 478 424

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung