The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Długotrwale bezrobotni
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 9 913 9 422 8 068
522301 Seller S 7 382 6 975 6 337
512001 Cook S 2 141 1 986 1 742
515303 Economic Worker 2 285 2 130 1 730
753105 Krawiec S 1 313 1 207 1 037
722204 Locksmith S 1 542 1 355 1 007
331403 Engineering ekonomista S 1 363 1 211 980
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 246 1 092 843
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 077 961 793
711202 Mason 1 113 968 755
514101 Hairdresser S 715 730 744
911207 Office Cleaner 1 037 892 693
753303 Szwaczka ręczna 937 825 638
932101 Pakowacz ręczny 540 533 481
751201 Confectioner S 542 483 425
411004 Techniques of office S 537 483 398
613003 Farmer S 527 481 378
713102 Building Painter 527 479 355
522305 Technik dealer S 380 341 331
513101 Kelner S 407 372 329

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance