La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Długotrwale bezrobotni
stan w końcu roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 9 913 9 422 8 068
522301 Sprzedawca S 7 382 6 975 6 337
512001 Cuisiner S 2 141 1 986 1 742
515303 Robotnik gospodarczy 2 285 2 130 1 730
753105 Krawiec S 1 313 1 207 1 037
722204 Serrurier S 1 542 1 355 1 007
331403 Technik ekonomista S 1 363 1 211 980
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 246 1 092 843
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 077 961 793
711202 Maçon 1 113 968 755
514101 Fryzjer S 715 730 744
911207 Sprzątaczka biurowa 1 037 892 693
753303 Szwaczka ręczna 937 825 638
932101 Pakowacz ręczny 540 533 481
751201 Cukiernik S 542 483 425
411004 Technik prac biurowych S 537 483 398
613003 Rolnik S 527 481 378
713102 Peintre du bâtiment 527 479 355
522305 Technik handlowiec S 380 341 331
513101 Kelner S 407 372 329

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale