The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event of long-term unemployed – state in the 1999 – 2004 print

The largest event of long-term unemployed – state in the 1999 – 2004

The largest event of long-term unemployed – state in the 1999 – 2004

Kod zawodu Nazwa zawodu Długotrwale bezrobotni – end of year”
1999* 2000* 2001* 2002* 2003 2004
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 5 586 7 526 9 730 10 526 11 192 10 783
0000 No profession 6 338 5 052 5 411 4 857 4 366 4 066
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 2 517 3 317 4 107 4 125 4 085 3 875
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 4 239 2 850 3 100 3 127 3 069 2 883
7222 Ślusarze i pokrewni 1 456 2 021 2 690 3 032 2 975 2 854
9141 Gospodarze budynków 24 1 481 2 017 2 261 2 235 2 289
5122 Kucharze 1 226 1 646 2 041 2 223 2 275 2 211
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 1 176 1 634 2 023 2 276 2 368 2 197
7121 Murarze i pokrewni 774 1 117 1 717 2 287 2 312 2 148
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 1 183 1 430 1 938 1 867 2 104 1 963
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1 359 1 428 1 800 2 058 1 935 1 902
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 1 049 1 597 1 800 1 922 2 038 1 834
6111 Rolnicy produkcji roślinnej 1 322 2 302 2 360 2 173 2 008 1 830
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Car mechanic – obejmuje grupę elementarną 7231) 762 1 151 1 651 1 924 1 962 1 826
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 698 1 129 1 432 1 609 1 763 1 734
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 1 184 1 187 1 541 1 527 1 741 1 573
7422 Stolarze i pokrewni 480 718 1 146 1 487 1 491 1 410
7141 Malarze budowlani i pokrewni 661 886 1 217 1 493 1 476 1 403
7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: The operator of machine tools – obejmuje grupę elementarną 7223) 476 836 1 035 1 119 1 101 1 000
5123 Kelnerzy i pokrewni 604 902 1 092 1 122 1 093 995

* - Data recalculated according to the classification of professions and specialties 2003 year;

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance