La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2000 – 2004 imprimer

Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2000 – 2004

Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2000 – 2004

Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w roku
2000* 2001* 2002* 2003 2004
9141 Gospodarze budynków 2 184 1 431 2 448 7 232 6 612
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 3 009 1 757 4 217 3 527 3 574
3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 216 74 255 2 911 3 306
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 3 861 2 204 2 839 3 458 3 289
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 3 878 2 607 2 835 1 991 1 829
9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 712 638 892 1 623 1 455
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1 751 1 053 1 492 1 664 1 352
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 1 503 1 169 1 529 1 045 1 174
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 918 484 610 861 1 004
9162 Zamiatacze i pokrewni 737 343 764 1 678 902
7121 Murarze i pokrewni 1 149 878 708 872 852
7222 Ślusarze i pokrewni 786 580 652 696 717
7422 Stolarze i pokrewni 620 463 460 688 687
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 304 328 322 615 684
8323 Kierowcy samochodów ciężarowych 576 354 486 583 681
5122 Kucharze 418 209 419 483 564
4131 Magazynierzy i pokrewni 469 303 395 513 561
5123 Kelnerzy i pokrewni 377 199 269 372 463
7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawajšcych do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawajšcychobejmuje grupę elementarnš 7223) 290 156 155 336 435
7212 Spawacze i pokrewni 419 319 330 458 393

* – dane po przeliczeniu według klasyfikacji zawodów i specjalności z 2003 année.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale