The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016 print

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016
515303 Economic Worker 7 242 6 686
522301 Seller S 2 905 2 755
411004 S Technik office work 2 326 1 634
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 237 1 189
432103 Warehouseman 961 788
911207 Office Cleaner 744 657
941201 Pomoc kuchenna 613 575
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 591 565
334306 Technik administracji S 626 529
512001 Kucharz S 457 398
513101 Kelner S 342 350
931203 Meliorant 284 281
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 338 280
514101 Hairdresser S 288 260
412001 Sekretarka 333 257
524902 Customer Advisor 242 247
325905 Opiekunka dziecięca S 296 245
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 245 242
332203 Sales Representative 262 241
723103 Car mechanic S 285 239

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance