The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016 2017
515303 Economic Worker 7 242 6 686 6 639
522301 Seller S 2 905 2 755 2 775
411004 Techniques of office S 2 326 1 634 2 016
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 237 1 189 1 146
432103 Warehouseman 961 788 842
941201 Pomoc kuchenna 613 575 671
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 591 565 644
911207 Office Cleaner 744 657 617
334306 Administration techniques S 626 529 610
512001 Cook S 457 398 366
513101 Kelner S 342 350 341
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 338 280 330
524902 Customer Advisor 242 247 317
931203 Meliorant 284 281 281
723103 Car mechanic S 285 239 274
514101 Hairdresser S 288 260 269
412001 Sekretarka 333 257 255
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 245 242 248
325905 Babysitter Children S 296 245 229
331301 Księgowy 256 179 229

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance