La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016 imprimer

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016
515303 Robotnik gospodarczy 7 242 6 686
522301 Sprzedawca S 2 905 2 755
411004 Technik prac biurowych S 2 326 1 634
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 237 1 189
432103 Magasinier 961 788
911207 Sprzątaczka biurowa 744 657
941201 Pomoc kuchenna 613 575
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 591 565
334306 Technik administracji S 626 529
512001 Kucharz S 457 398
513101 Kelner S 342 350
931203 Meliorant 284 281
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 338 280
514101 Fryzjer S 288 260
412001 Sekretarka 333 257
524902 Doradca klienta 242 247
325905 Opiekunka dziecięca S 296 245
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 245 242
332203 Przedstawiciel handlowy 262 241
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 285 239

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale