Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 drucken

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2013 2014
515303 Robotnik gospodarczy 6 945 6 734
522301 Sprzedawca S 2 080 2 598
411004 Technik prac biurowych S 2 136 2 484
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 892 1 068
432103 Lagerarbeiter 663 800
334306 Technik administracji S 773 734
911207 Sprzątaczka biurowa 681 636
931301 Robotnik budowlany 354 514
941201 Pomoc kuchenna 359 498
512001 Kucharz S 306 324
513101 Kelner S 247 319
325905 Opiekunka dziecięca S 310 318
523002 Kasjer handlowy 176 302
911101 Maid 320 294
921401 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 220 284
412001 Sekretarka 194 278
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 157 270
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 158 263
931203 Meliorant 338 258
611306 Ogrodnik terenów zieleni 117 248

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung