The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 print

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

 

Code
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2013 2014
515303 Economic Worker 6 945 6 734
522301 Seller S 2 080 2 598
411004 S Technik office work 2 136 2 484
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 892 1 068
432103 Warehouseman 663 800
334306 Technik administracji S 773 734
911207 Office Cleaner 681 636
931301 Construction worker 354 514
941201 Pomoc kuchenna 359 498
512001 Kucharz S 306 324
513101 Kelner S 247 319
325905 Opiekunka dziecięca S 310 318
523002 Kasjer handlowy 176 302
911101 Pomoc domowa 320 294
921401 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 220 284
412001 Sekretarka 194 278
723103 Car mechanic S 157 270
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 158 263
931203 Meliorant 338 258
611306 Ogrodnik terenów zieleni 117 248

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance