La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 imprimer

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Subsydiowane miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2013 2014
515303 Robotnik gospodarczy 6 945 6 734
522301 Sprzedawca S 2 080 2 598
411004 Technik prac biurowych S 2 136 2 484
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 892 1 068
432103 Magasinier 663 800
334306 Technik administracji S 773 734
911207 Sprzątaczka biurowa 681 636
931301 Robotnik budowlany 354 514
941201 Pomoc kuchenna 359 498
512001 Kucharz S 306 324
513101 Kelner S 247 319
325905 Opiekunka dziecięca S 310 318
523002 Kasjer handlowy 176 302
911101 Pomoc domowa 320 294
921401 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 220 284
412001 Sekretarka 194 278
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 157 270
531202 Asystent nauczyciela przedszkola 158 263
931203 Meliorant 338 258
611306 Ogrodnik terenów zieleni 117 248

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale