The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2016 print

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2016

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016
515303 Economic Worker 8 462 7 874
522301 Seller S 5 356 4 804
432103 Warehouseman 2 260 2 471
411004 S Technik office work 2 994 2 275
932101 Pakowacz ręczny 2 722 2 214
721204 Welder 1 894 1 960
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 2 381 1 929
911207 Office Cleaner 1 479 1 849
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 885 1 774
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 1 599 1 718
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 602 1 517
722204 Locksmith S 1 947 1 426
932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 869 1 352
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 117 1 104
941201 Pomoc kuchenna 960 1 079
815301 Szwaczka maszynowa 709 1 072
541307 Pracownik ochrony fizycznej 844 1 031
512001 Kucharz S 1 071 999
524902 Customer Advisor 1 096 876
332203 Sales Representative 863 779

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance