The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2017 print

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2017

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016 2017
515303 Economic Worker 8 462 7 874 7 909
522301 Seller S 5 356 4 804 4 491
432103 Warehouseman 2 260 2 471 2 628
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 885 1 774 2 623
411004 Techniques of office S 2 994 2 275 2 462
721204 Welder 1 894 1 960 2 327
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 2 381 1 929 2 128
932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 869 1 352 1 838
722204 Locksmith S 1 947 1 426 1 679
911207 Office Cleaner 1 479 1 849 1 529
932101 Pakowacz ręczny 2 722 2 214 1 473
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 1 599 1 718 1 469
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 602 1 517 1 429
815301 Szwaczka maszynowa 709 1 072 1 223
941201 Pomoc kuchenna 960 1 079 1 088
512001 Cook S 1 071 999 1 025
821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 281 467 995
814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S 327 391 993
711202 Mason 845 718 946
541307 Pracownik ochrony fizycznej 844 1 031 901

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance