La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016 imprimer

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2015 2016
515303 Robotnik gospodarczy 8 462 7 874
522301 Sprzedawca S 5 356 4 804
432103 Magasinier 2 260 2 471
411004 Technik prac biurowych S 2 994 2 275
932101 Pakowacz ręczny 2 722 2 214
721204 Soudeur 1 894 1 960
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 2 381 1 929
911207 Sprzątaczka biurowa 1 479 1 849
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 1 885 1 774
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 1 599 1 718
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 602 1 517
722204 Ślusarz S 1 947 1 426
932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle 869 1 352
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 117 1 104
941201 Pomoc kuchenna 960 1 079
815301 Szwaczka maszynowa 709 1 072
541307 Pracownik ochrony fizycznej 844 1 031
512001 Kucharz S 1 071 999
524902 Doradca klienta 1 096 876
332203 Przedstawiciel handlowy 863 779

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale