Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010 – 2014 (tabela) drucken

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010 – 2014 (tabela)

Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010 – 2014 (tabela)

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2010* 2011 2012 2013 2014
515303 Robotnik gospodarczy 3 687 5 619 7 135 7 888 7 731
522301 Sprzedawca S 1 942 2 737 3 036 3 646 4 553
411004 Technik prac biurowych S 1 130 1 471 2 375 2 712 3 031
931301 Robotnik budowlany 724 1 373 1 232 1 135 1 921
962990 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 130 213 361 523 1 808
432103 Lagerarbeiter 547 843 1 109 1 226 1 527
722204 Ślusarz S 302 669 661 649 1 508
753303 Näherin 518 1 009 1 107 1 214 1 374
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 431 488 868 1 161 1 360
524902 Kundenberater 140 368 527 1 049 1 241
911207 Sprzątaczka biurowa 713 992 1 273 1 258 1 201
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 357 850 672 891 1 161
332203 Sales Representative 340 731 822 929 1 074
932101 Verpacker 230 236 395 535 1 039
524404 Telemarketer 274 202 683 815 855
932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 226 547 323 240 824
334306 Technik administracji S 812 714 805 876 799
523002 Kasjer handlowy 195 254 365 471 769
541307 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 197 432 508 597 765
752205 Stolarz S 213 328 357 491 742

 

* w związku z tym, że zmiana w klasyfikacji zawodów i specjalności nastąpiła z dniem 1 Juli 2010 roku, napływ wykazywany jest za II półrocze 2010 roku
S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung