The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2010 – 2014 (table) print

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2010 – 2014 (table)

The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2010 – 2014 (table)

 

Code
zawodu
Nazwa zawodu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
zgłoszone w roku:
2010* 2011 2012 2013 2014
515303 Economic Worker 3 687 5 619 7 135 7 888 7 731
522301 Seller S 1 942 2 737 3 036 3 646 4 553
411004 S Technik office work 1 130 1 471 2 375 2 712 3 031
931301 Construction worker 724 1 373 1 232 1 135 1 921
962990 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 130 213 361 523 1 808
432103 Warehouseman 547 843 1 109 1 226 1 527
722204 Locksmith S 302 669 661 649 1 508
753303 Seamstress 518 1 009 1 107 1 214 1 374
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 431 488 868 1 161 1 360
524902 Customer Advisor 140 368 527 1 049 1 241
911207 Office Cleaner 713 992 1 273 1 258 1 201
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 357 850 672 891 1 161
332203 Sales Representative 340 731 822 929 1 074
932101 Pakowacz 230 236 395 535 1 039
524404 Telemarketer 274 202 683 815 855
932911 Auxiliary worker in manufacturing 226 547 323 240 824
334306 Technik administracji S 812 714 805 876 799
523002 Kasjer handlowy 195 254 365 471 769
541307 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 197 432 508 597 765
752205 Stolarz S 213 328 357 491 742

 

* w związku z tym, że zmiana w klasyfikacji zawodów i specjalności nastąpiła z dniem 1 July 2010 roku, napływ wykazywany jest za II półrocze 2010 roku
S – oznacza, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance