La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych absolwentów według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2000 – 2003 imprimer

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych absolwentów według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2000 – 2003

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych absolwentów według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2000 – 2003

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ABSOLWENCI w roku
2000* 2001* 2002* 2003
0000 Bez zawodu 2817 2301 3067 4189
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 3048 3069 3288 2990
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2371 2115 2409 1516
3115 Technicy mechanicy 1039 940 1144 1401
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 1425 1136 1303 1385
5122 Kucharze 917 855 870 945
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 936 901 966 878
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 164 260 660 856
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 660 516 659 801
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 611 599 650 671
2411 Ekonomiści 540 478 484 663
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 401 399 583 658
3214 Dietetycy i żywieniowcy 324 284 607 634
3213 Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywnościobejmuje grupę elementarną 3213) 432 510 504 571
3121 Technicy informatycy 175 185 314 562
3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 425 372 500 560
3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 51 88 76 558
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 194 156 193 541
4132 Planiści produkcyjni 3 0 0 515
3119 Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani 508 427 403 504

* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale