Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) zwischen 2000 – 2004 drucken

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) zwischen 2000 – 2004

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) zwischen 2000 – 2004

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni w roku
2000* 2001* 2002* 2003 2004
0000 Bez zawodu 17 459 10 810 12 827 14 606 16 266
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 14 418 13 956 14 924 15 066 14 854
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 6 029 5 299 6 369 4 606 7 157
7222 Ślusarze i pokrewni 6 871 6 447 6 491 6 692 6 369
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowychobejmuje grupę elementarną 7231) 5 189 5 250 5 446 5 640 5 408
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 4 232 4 014 4 520 4 269 4 764
3115 Technicy mechanicy 3 518 3 480 3 951 4 422 4 431
7121 Murarze i pokrewni 4 256 4 498 4 415 4 462 4 391
9141 Gospodarze budynków 1 861 2 373 2 269 2 875 3 848
5122 Kucharze 3 282 3 270 3 360 3 584 3 808
7422 Stolarze i pokrewni 3 229 3 922 3 655 3 913 3 736
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 3 755 3 231 3 250 3 413 3 541
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2 926 3 018 3 427 3 687 3 464
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 3 131 3 251 3 265 3 264 3 312
9132 Pomoce i sprzštaczki biurowe, hotelowe i podobne 3 367 2 871 2 886 2 793 2 980
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 3 567 3 246 3 122 3 009 2 924
7141 Malarze budowlani i pokrewni 2 593 2 793 2 819 2 782 2 678
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 2 358 2 081 2 419 2 507 2 457
7233 Mechanicymonterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik – monter maszyn i urządzeńobejmuje grupę elementarną 7233) 2 392 2 413 2 377 2 341 2 222
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 705 796 949 1 607 2 149

* – dane po przeliczeniu według klasyfikacji zawodów i specjalności z 2003 Jahr;

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung