La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2003 – 2009 imprimer

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2003 – 2009

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów (najliczniejsze grupy) w latach 2003 – 2009

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni w roku
2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 14 606 16 266 20 406 27 469 36 940 41 668 47 905
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 15 066 14 856 14 886 14 474 13 202 12 615 14 976
7222 Ślusarze i pokrewni 6 692 6 369 6 270 6 126 5 210 4 983 6 522
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 4 606 7 157 7 811 7 454 6 952 6 112 6 326
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 5 640 5 408 5 472 5 041 4 244 4 020 5 075
5122 Kucharze 3 584 3 808 3 994 4 352 4 151 4 263 5 073
7121 Murarze i pokrewni 4 462 4 391 4 286 3 891 2 913 2 767 3 759
7422 Stolarze i pokrewni 3 913 3 736 3 896 3 653 3 064 3 063 3 753
3115 Technicy mechanicy 4 422 4 431 4 787 4 561 3 409 3 154 3 623
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 3 413 3 541 4 039 3 985 3 172 3 075 3 606
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 3 687 3 464 3 714 3 769 3 243 3 051 3 459
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 3 009 2 924 3 050 3 094 2 786 3 019 3 244
9141 Gospodarze budynków 2 875 3 848 4 209 3 846 3 325 2 838 3 221
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 2 801 2 991 3 217 3 188 2 805 2 677 2 896
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 3 264 3 312 3 289 3 042 2 196 2 048 2 839
7141 Malarze budowlani i pokrewni 2 782 2 678 2 795 2 524 2 075 1 878 2 500
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 1 911 1 923 2 133 2 050 1 864 1 834 2 376
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 2 507 2 457 2 676 2 581 2 225 2 100 2 312
7233 Mechanicymonterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mécanique – monter maszyn i urządzeńobejmuje grupę elementarną 7233) 2 342 2 224 2 235 2 155 1 849 1 854 2 210
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 1 607 2 149 2 651 2 476 2 237 1 847 2 075

* dane po przeliczeniu według klasyfikacji zawodów i specjalności z 2003 année

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale