Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2016 drucken

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2016

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych
w roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 31 555 24 521
522301 Sprzedawca S 14 724 13 713
512001 Kucharz S 4 423 4 239
515303 Robotnik gospodarczy 4 367 4 141
722204 Ślusarz S 3 736 3 290
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 3 197 3 158
331403 Technik ekonomista S 3 198 3 082
711202 Maurer 2 632 2 362
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 2 359 2 205
514101 Fryzjer S 2 189 2 164
752205 Stolarz S 1 765 1 736
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 830 1 711
753105 Krawiec S 1 747 1 602
432103 Lagerarbeiter 1 545 1 362
932101 Pakowacz ręczny 1 442 1 337
911207 Sprzątaczka biurowa 1 530 1 294
751204 Piekarz S 1 340 1 243
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 182 1 196
753303 Szwaczka ręczna 1 330 1 144
751201 Cukiernik S 1 217 1 141

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung