The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

New registrations “inflow” unemployed by occupation in the 2015-2016 print

New registrations “inflow” unemployed by occupation in the 2015-2016

New registrations “inflow” unemployed by occupation in the 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych
w roku
2015 2016
000000 No profession 31 555 24 521
522301 Seller S 14 724 13 713
512001 Kucharz S 4 423 4 239
515303 Economic Worker 4 367 4 141
722204 Locksmith S 3 736 3 290
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 3 197 3 158
331403 Engineering ekonomista S 3 198 3 082
711202 Mason 2 632 2 362
723103 Car mechanic S 2 359 2 205
514101 Hairdresser S 2 189 2 164
752205 Stolarz S 1 765 1 736
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 830 1 711
753105 Krawiec S 1 747 1 602
432103 Warehouseman 1 545 1 362
932101 Pakowacz ręczny 1 442 1 337
911207 Office Cleaner 1 530 1 294
751204 Piekarz S 1 340 1 243
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 182 1 196
753303 Szwaczka ręczna 1 330 1 144
751201 Cukiernik S 1 217 1 141

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance