La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2017 imprimer

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2017

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych
w roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 31 555 24 521 20 514
522301 Sprzedawca S 14 724 13 713 11 804
515303 Robotnik gospodarczy 4 367 4 141 3 808
512001 Cuisiner S 4 423 4 239 3 515
722204 Serrurier S 3 736 3 290 2 792
331403 Technik ekonomista S 3 198 3 082 2 695
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 3 197 3 158 2 590
514101 Fryzjer S 2 189 2 164 1 937
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 2 359 2 205 1 927
711202 Maçon 2 632 2 362 1 863
752205 Stolarz S 1 765 1 736 1 467
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 830 1 711 1 440
753105 Krawiec S 1 747 1 602 1 416
932101 Pakowacz ręczny 1 442 1 337 1 210
432103 Magasinier 1 545 1 362 1 162
911207 Sprzątaczka biurowa 1 530 1 294 1 101
751204 Piekarz S 1 340 1 243 1 044
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1 182 1 196 1 040
751201 Cukiernik S 1 217 1 141 987
235921 Pedagog 1 309 1 117 894

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale