La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2010-2014 imprimer

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2010-2014

Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2010-2014

 

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w roku
2010* 2011 2012 2013 2014
000000 Bez zawodu 23 266 36 252 36 830 40 151 38 390
522301 Sprzedawca S 8 967 14 586 15 305 15 509 14 485
722204 Ślusarz S 2 872 4 381 4 574 4 638 3 764
515303 Robotnik gospodarczy 2 358 3 374 3 427 3 593 3 691
331403 Technik ekonomista S 2 876 4 037 3 695 3 994 3 594
711202 Murarz S 1 921 3 124 3 358 3 349 2 955
931301 Robotnik budowlany 1 774 2 757 3 108 3 102 2 803
512001 Kucharz S 1 747 2 691 2 619 2 828 2 561
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 1 079 1 634 2 091 2 337 2 378
512002 Kucharz małej gastronomii S 1 189 1 865 2 021 2 405 2 213
514101 Fryzjer S 971 1 607 1 826 2 031 2 038
753105 Krawiec S 1 506 2 342 2 177 2 307 1 915
752205 Stolarz S 1 206 1 941 2 181 2 161 1 884
932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1 266 1 921 1 886 1 823 1 738
753303 Couturière 1 220 1 928 1 830 1 882 1 530
751204 Piekarz S 979 1 615 1 653 1 599 1 451
311504 Technik mechanik S 1 347 1 950 1 895 1 920 1 444
911207 Sprzątaczka biurowa 1 147 1 634 1 750 1 507 1 423
432103 Magasinier 820 1 407 1 561 1 563 1 398
235107 Pedagog 800 1 122 1 098 1 313 1 380

* w związku z tym, że zmiana w klasyfikacji zawodów i specjalności nastąpiła z dniem 1 Juillet 2010 roku, napływ wykazywany jest za II półrocze 2010 roku
S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale