The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The structure of the unemployed in the 2003 – 2010 (table) print

The structure of the unemployed in the 2003 – 2010 (table)

The structure of the unemployed in the 2003 – 2010 (table)

Specification

Number of unemployed – end of year

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Age

  18 – 24 years

58 180

51 571

43 878

34 783

24 340

23 807

30 683

31 183

  25 – 34 years

60 729

57 216

54 446

45 241

34 901

30 990

38 593

40 686

  35 – 44 years

45 639

41 854

39 489

33 193

25 073

21 791

26 455

27 560

  45 – 54 years

41 950

42 372

42 065

37 772

29 931

25 390

28 047

27 934

  55 – 59 years

4 940

5 862

7 329

7 962

7 759

7 176

8 756

9 940

  60 – 64 years

604

691

814

1 110

1 239

1 102

1 593

2 098

Education

higher

6 483

6 492

6 629

6 188

5 372

6 013

8 510

9 743

Post-secondary and secondary vocational

37 685

36 118

34 033

29 691

23 517

21 270

25 454

26 324

secondary schools

12 847

12 658

13 024

12 056

9 978

10 362

13 232

14 061

vocational

80 242

72 986

66 449

53 380

39 674

34 299

42 126

43 270

gimnazjalne i poniżej

74 809

71 312

67 886

58 746

44 702

38 312

44 805

46 003

Seniority

  do 1 year

28 205

27 235

25 799

22 402

18 039

16 202

19 129

20 341

  1 – 5 years

46 283

44 920

42 076

34 827

26 483

25 353

32 891

34 274

  5 – 10 years

31 348

29 697

28 187

23 834

18 280

16 065

19 727

20 595

  10 – 20 years

35 124

32 847

30 690

26 183

20 254

17 493

20 838

21 352

  20 – 30 years

22 748

21 079

19 763

16 877

12 889

11 216

13 708

14 026

  30 years and more

2 776

2 657

2 990

2 830

2 542

2 630

3 689

3 983

  bez stażu

45 582

41 131

38 516

33 108

24 756

21 297

24 145

24 830

Duration of unemployment

do 1 month

5 249

14 465

13 287

11 362

11 546

13 598

13 392

15 107

1 – 3 months

11 800

25 747

27 298

25 455

21 955

25 535

31 172

33 428

3 – 6 months

12 251

23 207

23 476

21 389

17 346

16 164

24 608

24 065

6 – 12 months

14 812

30 646

28 436

23 237

16 685

16 106

26 655

24 904

12 – 24 months

19 674

34 319

29 378

24 092

16 593

14 149

18 680

23 356

pow. 24 months

48 948

71 182

66 146

54 526

39 118

24 704

19 620

18 541

Total unemployed

212 066

199 566

188 021

160 061

123 243

110 256

134 127

139 401

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance