La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Struktura bezrobotnych w latach 2003 – 2010 (tabela) imprimer

Struktura bezrobotnych w latach 2003 – 2010 (tabela)

Struktura bezrobotnych w latach 2003 – 2010 (tabela)

Wyszczególnienie

Nombre de chômeurs – stan w końcu roku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wiek

  18 – 24 lata

58 180

51 571

43 878

34 783

24 340

23 807

30 683

31 183

  25 – 34 lata

60 729

57 216

54 446

45 241

34 901

30 990

38 593

40 686

  35 – 44 lata

45 639

41 854

39 489

33 193

25 073

21 791

26 455

27 560

  45 – 54 lata

41 950

42 372

42 065

37 772

29 931

25 390

28 047

27 934

  55 – 59 lata

4 940

5 862

7 329

7 962

7 759

7 176

8 756

9 940

  60 – 64 lata

604

691

814

1 110

1 239

1 102

1 593

2 098

Éducation

wyższe

6 483

6 492

6 629

6 188

5 372

6 013

8 510

9 743

policealne i średnie zawodowe

37 685

36 118

34 033

29 691

23 517

21 270

25 454

26 324

średnie ogólnokształcące

12 847

12 658

13 024

12 056

9 978

10 362

13 232

14 061

zasadnicze zawodowe

80 242

72 986

66 449

53 380

39 674

34 299

42 126

43 270

gimnazjalne i poniżej

74 809

71 312

67 886

58 746

44 702

38 312

44 805

46 003

Staż pracy

  do 1 année

28 205

27 235

25 799

22 402

18 039

16 202

19 129

20 341

  1 – 5 lat

46 283

44 920

42 076

34 827

26 483

25 353

32 891

34 274

  5 – 10 lat

31 348

29 697

28 187

23 834

18 280

16 065

19 727

20 595

  10 – 20 lat

35 124

32 847

30 690

26 183

20 254

17 493

20 838

21 352

  20 – 30 lat

22 748

21 079

19 763

16 877

12 889

11 216

13 708

14 026

  30 lat i więcej

2 776

2 657

2 990

2 830

2 542

2 630

3 689

3 983

  bez stażu

45 582

41 131

38 516

33 108

24 756

21 297

24 145

24 830

Czas pozostawania bez pracy

faire 1 miesiąca

5 249

14 465

13 287

11 362

11 546

13 598

13 392

15 107

1 – 3 miesiące

11 800

25 747

27 298

25 455

21 955

25 535

31 172

33 428

3 – 6 miesięcy

12 251

23 207

23 476

21 389

17 346

16 164

24 608

24 065

6 – 12 miesięcy

14 812

30 646

28 436

23 237

16 685

16 106

26 655

24 904

12 – 24 miesiące

19 674

34 319

29 378

24 092

16 593

14 149

18 680

23 356

pow. 24 miesięcy

48 948

71 182

66 146

54 526

39 118

24 704

19 620

18 541

Ogółem bezrobotni

212 066

199 566

188 021

160 061

123 243

110 256

134 127

139 401

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale