Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Struktura bezrobotnych w latach 2009 – 2016 (tabela) drucken

Struktura bezrobotnych w latach 2009 – 2016 (tabela)

Struktura bezrobotnych w latach 2009 – 2016 (tabela)

Wyszczególnienie Zahl der Arbeitslosen – stan w końcu roku
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wiek Liczba
  18 – 24 lata 30 683 31 183 30 415 30 619 29 139 22 156 16 977 14 167
  25 – 34 lata 38 593 40 686 40 761 43 294 42 248 35 099 29 324 27 493
  35 – 44 lata 26 455 27 560 28 139 31 254 31 876 27 784 23 629 22 697
  45 – 54 lata 28 047 27 934 26 825 27 860 28 280 24 014 20 346 18 160
  55 – 59 lata 8 756 9 940 10 908 12 564 14 635 13 428 11 787 10 587
  60 – 64 lata 1 593 2 098 2 574 3 248 3 967 4 630 5 192 5 418
Udział
  18 – 24 lata 22,9 22,4 21,8 20,6 19,4 17,4 15,8 14,4
  25 – 34 lata 28,8 29,2 29,2 29,1 28,1 27,6 27,3 27,9
  35 – 44 lata 19,7 19,8 20,2 21,0 21,2 21,9 22,0 23,0
  45 – 54 lata 20,9 20,0 19,2 18,7 18,8 18,9 19,0 18,4
  55 – 59 lata 6,5 7,1 7,8 8,4 9,7 10,6 11,0 10,7
  60 – 64 lata 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,6 4,8 5,5
Bildung Liczba
wyższe 8 510 9 743 10 640 11 617 11 777 10 390 8 968 8 591
policealne i średnie zawodowe 25 454 26 324 27 111 28 807 29 079 24 473 20 323 18 779
średnie ogólnokształcące 13 232 14 061 14 089 14 524 14 703 12 341 10 580 9 733
zasadnicze zawodowe 42 126 43 270 42 943 46 433 46 478 38 653 32 102 28 949
gimnazjalne i poniżej 44 805 46 003 44 839 47 458 48 108 41 254 35 282 32 470
Udział
wyższe 6,3 7,0 7,6 7,8 7,8 8,2 8,4 8,7
policealne i średnie zawodowe 19,0 18,9 19,4 19,4 19,4 19,3 18,9 19,1
średnie ogólnokształcące 9,9 10,1 10,1 9,8 9,8 9,7 9,9 9,9
zasadnicze zawodowe 31,4 31,0 30,8 31,2 31,0 30,4 29,9 29,4
gimnazjalne i poniżej 33,4 33,0 32,1 31,9 32,0 32,5 32,9 33,0
Staż pracy Liczba
  do 1 Jahr 19 129 20 341 20 489 21 631 22 567 20 235 18 281 17 843
  1 – 5 lat 32 891 34 274 34 726 37 533 36 484 30 366 25 750 24 405
  5 – 10 lat 19 727 20 595 20 814 22 972 22 808 19 325 16 499 15 583
  10 – 20 lat 20 838 21 352 21 200 22 901 23 326 19 758 16 649 15 342
  20 – 30 lat 13 708 14 026 13 513 14 471 14 844 12 524 10 364 8 925
  30 lat i więcej 3 689 3 983 4 226 4 996 5 658 4 838 4 064 3 053
  bez stażu 24 145 24 830 24 654 24 335 24 458 20 065 15 648 13 371
Udział
  do 1 Jahr 14,3 14,6 14,7 14,5 15,0 15,9 17,0 18,1
  1 – 5 lat 24,5 24,6 24,9 25,2 24,3 23,9 24,0 24,8
  5 – 10 lat 14,7 14,8 14,9 15,4 15,2 15,2 15,4 15,8
  10 – 20 lat 15,5 15,3 15,2 15,4 15,5 15,5 15,5 15,6
  20 – 30 lat 10,2 10,1 9,7 9,7 9,9 9,9 9,7 9,1
  30 lat i więcej 2,8 2,9 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,1
  bez stażu 18,0 17,8 17,7 16,3 16,3 15,8 14,6 13,6
Czas pozostawania
bez pracy
Liczba
tun 1 miesiąca 13 392 15 107 12 407 14 033 12 897 12 750 10 843 8 731
1 – 3 miesiące 31 172 33 428 27 108 28 626 25 427 23 286 21 168 18 314
3 – 6 Monate 24 608 24 065 23 362 23 914 24 703 17 750 15 828 14 017
6 – 12 Monate 26 655 24 904 25 264 26 548 27 162 19 625 16 648 16 184
12 – 24 miesiące 18 680 23 356 28 696 26 754 27 909 22 365 16 120 16 606
pow. 24 Monate 19 620 18 541 22 785 28 964 32 047 31 335 26 648 24 670
Udział
tun 1 miesiąca 10,0 10,8 8,9 9,4 8,6 10,0 10,1 8,9
1 – 3 miesiące 23,2 24,0 19,4 19,2 16,9 18,3 19,7 18,6
3 – 6 Monate 18,3 17,3 16,7 16,1 16,5 14,0 14,8 14,2
6 – 12 Monate 19,9 17,9 18,1 17,8 18,1 15,4 15,5 16,4
12 – 24 miesiące 13,9 16,8 20,6 18,0 18,6 17,6 15,0 16,9
pow. 24 Monate 14,6 13,3 16,3 19,5 21,3 24,7 24,8 25,0
Ogółem bezrobotni 134 127 139 401 139 622 148 839 150 145 127 111 107 255 98 522

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung