The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The structure of the unemployed in the 2010 – 2017 (table) print

The structure of the unemployed in the 2010 – 2017 (table)

The structure of the unemployed in the 2010 – 2017 (table)

 

Specification Number of unemployed – end of year
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Age Number
  18 – 24 years 31 183 30 415 30 619 29 139 22 156 16 977 14 167 10 122
  25 – 34 years 40 686 40 761 43 294 42 248 35 099 29 324 27 493 23 135
  35 – 44 years 27 560 28 139 31 254 31 876 27 784 23 629 22 697 20 044
  45 – 54 years 27 934 26 825 27 860 28 280 24 014 20 346 18 160 15 283
  55 – 59 years 9 940 10 908 12 564 14 635 13 428 11 787 10 587 9 086
  60 – 64 years 2 098 2 574 3 248 3 967 4 630 5 192 5 418 3 873
Udział
  18 – 24 years 22,4 21,8 20,6 19,4 17,4 15,8 14,4 12,4
  25 – 34 years 29,2 29,2 29,1 28,1 27,6 27,3 27,9 28,4
  35 – 44 years 19,8 20,2 21,0 21,2 21,9 22,0 23,0 24,6
  45 – 54 years 20,0 19,2 18,7 18,8 18,9 19,0 18,4 18,7
  55 – 59 years 7,1 7,8 8,4 9,7 10,6 11,0 10,7 11,1
  60 – 64 years 1,5 1,8 2,2 2,6 3,6 4,8 5,5 4,7
Education Number
higher 9 743 10 640 11 617 11 777 10 390 8 968 8 591 7 297
Post-secondary and secondary vocational 26 324 27 111 28 807 29 079 24 473 20 323 18 779 15 636
secondary schools 14 061 14 089 14 524 14 703 12 341 10 580 9 733 8 239
vocational 43 270 42 943 46 433 46 478 38 653 32 102 28 949 23 525
gimnazjalne i poniżej 46 003 44 839 47 458 48 108 41 254 35 282 32 470 26 846
Udział
higher 7,0 7,6 7,8 7,8 8,2 8,4 8,7 8,9
Post-secondary and secondary vocational 18,9 19,4 19,4 19,4 19,3 18,9 19,1 19,2
secondary schools 10,1 10,1 9,8 9,8 9,7 9,9 9,9 10,1
vocational 31,0 30,8 31,2 31,0 30,4 29,9 29,4 28,8
gimnazjalne i poniżej 33,0 32,1 31,9 32,0 32,5 32,9 33,0 32,9
Seniority Number
  do 1 year 20 341 20 489 21 631 22 567 20 235 18 281 17 843 14 770
  1 – 5 years 34 274 34 726 37 533 36 484 30 366 25 750 24 405 21 015
  5 – 10 years 20 595 20 814 22 972 22 808 19 325 16 499 15 583 13 338
  10 – 20 years 21 352 21 200 22 901 23 326 19 758 16 649 15 342 12 801
  20 – 30 years 14 026 13 513 14 471 14 844 12 524 10 364 8 925 6 805
  30 years and more 3 983 4 226 4 996 5 658 4 838 4 064 3 053 2 279
  bez stażu 24 830 24 654 24 335 24 458 20 065 15 648 13 371 10 535
Udział
  do 1 year 14,6 14,7 14,5 15,0 15,9 17,0 18,1 18,1
  1 – 5 years 24,6 24,9 25,2 24,3 23,9 24,0 24,8 25,8
  5 – 10 years 14,8 14,9 15,4 15,2 15,2 15,4 15,8 16,4
  10 – 20 years 15,3 15,2 15,4 15,5 15,5 15,5 15,6 15,7
  20 – 30 years 10,1 9,7 9,7 9,9 9,9 9,7 9,1 8,3
  30 years and more 2,9 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,1 2,8
  bez stażu 17,8 17,7 16,3 16,3 15,8 14,6 13,6 12,9
Czas pozostawania
bez pracy
Number
do 1 month 15 107 12 407 14 033 12 897 12 750 10 843 8 731 7 081
1 – 3 months 33 428 27 108 28 626 25 427 23 286 21 168 18 314 15 013
3 – 6 months 24 065 23 362 23 914 24 703 17 750 15 828 14 017 10 878
6 – 12 months 24 904 25 264 26 548 27 162 19 625 16 648 16 184 11 702
12 – 24 months 23 356 28 696 26 754 27 909 22 365 16 120 16 606 13 737
pow. 24 months 18 541 22 785 28 964 32 047 31 335 26 648 24 670 23 132
Udział
do 1 month 10,8 8,9 9,4 8,6 10,0 10,1 8,9 8,7
1 – 3 months 24,0 19,4 19,2 16,9 18,3 19,7 18,6 18,4
3 – 6 months 17,3 16,7 16,1 16,5 14,0 14,8 14,2 13,3
6 – 12 months 17,9 18,1 17,8 18,1 15,4 15,5 16,4 14,4
12 – 24 months 16,8 20,6 18,0 18,6 17,6 15,0 16,9 16,8
pow. 24 months 13,3 16,3 19,5 21,3 24,7 24,8 25,0 28,4
Total unemployed 139 401 139 622 148 839 150 145 127 111 107 255 98 522 81 543
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance