The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The number of unemployed in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 136 126 1 117 113 1 069 515 1 067 666 1 081 746 1 134 683
Pomeranian graph 83 810 82 323 79 758 80 097 81 543 85 069
Bydgoszcz graph 7 157 6 977 6 667 6 640 6 560 6 822
Bydgoszcz graph 2 818 2 688 2 655 2 679 2 649 2 813
Grudziądz graph 3 915 3 779 3 583 3 633 3 703 3 991
Grudziądzki graph 2 061 2 015 1 926 1 964 2 026 2 141
Torun graph 5 029 4 969 4 781 4 781 4 814 5 108
Toruń graph 4 468 4 416 4 154 4 138 4 276 4 514
Wloclawek graph 6 403 6 282 6 159 6 153 6 160 6 202
Włocławski graph 5 985 5 815 5 748 5 871 6 104 6 227
Alexandrovsky graph 2 596 2 559 2 600 2 674 2 813 2 861
Brodnicki graph 2 437 2 452 2 482 2 488 2 443 2 559
Chelminski graph 2 556 2 546 2 344 2 359 2 441 2 594
Golub-Dobrzynski graph 2 150 2 106 2 041 1 994 2 012 2 147
Inowrocław graph 9 327 9 167 8 921 8 886 8 827 9 147
Lipnowski graph 4 120 4 112 4 051 4 149 4 174 4 454
Mogilno graph 2 102 2 039 1 934 1 924 1 959 2 085
Nakielski graph 3 747 3 656 3 512 3 531 3 677 3 874
Radziejowski graph 2 813 2 859 2 814 2 846 2 878 2 885
Rypin graph 1 863 1 831 1 771 1 801 1 979 2 123
Sępoleński graph 1 941 1 859 1 820 1 869 2 071 2 094
Secular graph 2 878 2 880 2 794 2 848 2 917 3 030
Tucholski graph 2 322 2 269 2 207 2 197 2 267 2 407
Wąbrzeski graph 1 894 1 884 1 799 1 760 1 797 1 864
Żnin graph 3 228 3 163 2 995 2 912 2 996 3 127

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance