The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The number of unemployed in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 081 746 1 133 738 1 126 730 1 092 177 1 044 268 1 003 566
Pomeranian graph 81 543 85 069 84 279 81 531 77 745 75 056
Bydgoszcz graph 6 560 6 822 6 741 6 605 6 439 6 335
Bydgoszcz graph 2 649 2 813 2 821 2 676 2 547 2 470
Grudziądz graph 3 703 3 991 3 991 3 793 3 647 3 477
Grudziądzki graph 2 026 2 141 2 130 2 110 1 994 1 917
Torun graph 4 814 5 108 4 971 4 802 4 634 4 521
Toruń graph 4 276 4 514 4 512 4 435 4 319 4 108
Wloclawek graph 6 160 6 202 6 040 5 795 5 604 5 421
Włocławski graph 6 104 6 227 6 128 5 879 5 618 5 442
Alexandrovsky graph 2 813 2 861 2 848 2 771 2 541 2 410
Brodnicki graph 2 443 2 559 2 547 2 404 2 243 2 174
Chelminski graph 2 441 2 594 2 521 2 405 2 331 2 246
Golub-Dobrzynski graph 2 012 2 147 2 058 2 013 1 924 1 842
Inowrocław graph 8 827 9 147 9 138 9 009 8 644 8 301
Lipnowski graph 4 174 4 454 4 486 4 194 4 033 3 844
Mogilno graph 1 959 2 085 2 111 2 038 1 890 1 842
Nakielski graph 3 677 3 874 3 864 3 800 3 584 3 449
Radziejowski graph 2 878 2 885 2 850 2 786 2 637 2 615
Rypin graph 1 979 2 123 2 062 1 899 1 746 1 692
Sępoleński graph 2 071 2 094 1 989 1 920 1 867 1 807
Secular graph 2 917 3 030 3 073 3 088 2 773 2 634
Tucholski graph 2 267 2 407 2 389 2 319 2 175 2 100
Wąbrzeski graph 1 797 1 864 1 804 1 737 1 663 1 647
Żnin graph 2 996 3 127 3 205 3 053 2 892 2 892

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance