The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The number of unemployed in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 961 769 958 603 947 393 937 339 950 549 971 309
Pomeranian graph 71 477 70 633 70 092 69 485 71 007 72 655
Bydgoszcz graph 6 188 6 214 6 137 6 087 6 017 5 982
Bydgoszcz graph 2 412 2 380 2 375 2 376 2 352 2 370
Grudziądz graph 3 269 3 254 3 265 3 182 3 318 3 233
Grudziądzki graph 1 844 1 853 1 848 1 796 1 818 1 909
Torun graph 4 475 4 473 4 427 4 350 4 361 4 463
Toruń graph 3 891 3 917 3 887 3 779 3 798 3 845
Wloclawek graph 5 110 4 977 4 937 4 836 4 960 4 948
Włocławski graph 5 074 4 912 4 792 4 805 5 064 5 179
Alexandrovsky graph 2 290 2 300 2 300 2 364 2 492 2 564
Brodnicki graph 2 096 2 087 2 163 2 172 2 202 2 262
Chelminski graph 2 156 2 188 2 110 2 074 2 131 2 193
Golub-Dobrzynski graph 1 706 1 755 1 753 1 779 1 835 1 892
Inowrocław graph 7 739 7 518 7 489 7 351 7 506 7 581
Lipnowski graph 3 671 3 585 3 589 3 616 3 711 3 923
Mogilno graph 1 834 1 812 1 800 1 775 1 833 1 840
Nakielski graph 3 189 3 176 3 175 3 081 3 087 3 290
Radziejowski graph 2 491 2 450 2 429 2 444 2 546 2 624
Rypin graph 1 687 1 642 1 614 1 616 1 714 1 896
Sępoleński graph 1 760 1 699 1 594 1 617 1 662 1 863
Secular graph 2 412 2 340 2 370 2 418 2 545 2 592
Tucholski graph 1 955 1 925 1 928 1 909 1 950 2 003
Wąbrzeski graph 1 630 1 635 1 621 1 538 1 539 1 575
Żnin graph 2 598 2 541 2 489 2 520 2 566 2 628

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance