The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The number of unemployed in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 069 515 1 067 666 1 081 746 1 133 738 1 126 730 1 093 530
Pomeranian graph 79 758 80 097 81 543 85 069 84 279 81 531
Bydgoszcz graph 6 667 6 640 6 560 6 822 6 741 6 605
Bydgoszcz graph 2 655 2 679 2 649 2 813 2 821 2 676
Grudziądz graph 3 583 3 633 3 703 3 991 3 991 3 793
Grudziądzki graph 1 926 1 964 2 026 2 141 2 130 2 110
Torun graph 4 781 4 781 4 814 5 108 4 971 4 802
Toruń graph 4 154 4 138 4 276 4 514 4 512 4 435
Wloclawek graph 6 159 6 153 6 160 6 202 6 040 5 795
Włocławski graph 5 748 5 871 6 104 6 227 6 128 5 879
Alexandrovsky graph 2 600 2 674 2 813 2 861 2 848 2 771
Brodnicki graph 2 482 2 488 2 443 2 559 2 547 2 404
Chelminski graph 2 344 2 359 2 441 2 594 2 521 2 405
Golub-Dobrzynski graph 2 041 1 994 2 012 2 147 2 058 2 013
Inowrocław graph 8 921 8 886 8 827 9 147 9 138 9 009
Lipnowski graph 4 051 4 149 4 174 4 454 4 486 4 194
Mogilno graph 1 934 1 924 1 959 2 085 2 111 2 038
Nakielski graph 3 512 3 531 3 677 3 874 3 864 3 800
Radziejowski graph 2 814 2 846 2 878 2 885 2 850 2 786
Rypin graph 1 771 1 801 1 979 2 123 2 062 1 899
Sępoleński graph 1 820 1 869 2 071 2 094 1 989 1 920
Secular graph 2 794 2 848 2 917 3 030 3 073 3 088
Tucholski graph 2 207 2 197 2 267 2 407 2 389 2 319
Wąbrzeski graph 1 799 1 760 1 797 1 864 1 804 1 737
Żnin graph 2 995 2 912 2 996 3 127 3 205 3 053

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance