The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 97 180 145 530 129 983 149 157 139 633 140 380
Pomeranian graph 4 118 7 727 7 167 9 101 7 607 8 103
Bydgoszcz graph 837 1 286 1 344 1 657 1 483 1 449
Bydgoszcz graph 182 379 284 363 335 357
Grudziądz graph 230 300 299 402 296 338
Grudziądzki graph 116 110 190 96 125 86
Torun graph 538 887 636 568 462 565
Toruń graph 76 322 307 355 313 290
Wloclawek graph 271 390 432 558 559 671
Włocławski graph 89 132 118 252 185 160
Alexandrovsky graph 117 137 155 281 256 203
Brodnicki graph 158 255 215 334 272 253
Chelminski graph 89 286 200 209 297 281
Golub-Dobrzynski graph 48 226 127 122 131 166
Inowrocław graph 283 546 689 771 799 729
Lipnowski graph 173 164 488 250 280 208
Mogilno graph 49 157 180 269 137 120
Nakielski graph 171 788 260 1 098 220 796
Radziejowski graph 189 109 134 175 118 91
Rypin graph 55 167 231 174 188 202
Sępoleński graph 47 349 138 126 210 143
Secular graph 174 294 269 539 426 594
Tucholski graph 65 163 170 113 223 100
Wąbrzeski graph 42 151 72 125 83 120
Żnin graph 119 129 229 264 209 181
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance