The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 141 018 141 545 138 845 130 367 131 267 117 685
Pomeranian graph 7 607 8 103 8 776 8 422 8 674 7 272
Bydgoszcz graph 1 483 1 449 1 732 1 574 2 055 1 174
Bydgoszcz graph 335 357 392 411 277 321
Grudziądz graph 296 338 429 373 610 359
Grudziądzki graph 125 86 123 115 151 98
Torun graph 462 565 753 722 894 1 107
Toruń graph 313 290 312 334 320 358
Wloclawek graph 559 671 680 772 630 385
Włocławski graph 185 160 168 220 123 275
Alexandrovsky graph 256 203 157 78 192 118
Brodnicki graph 272 253 251 330 213 224
Chelminski graph 297 281 231 189 560 213
Golub-Dobrzynski graph 131 166 203 159 78 108
Inowrocław graph 799 729 1 286 633 609 495
Lipnowski graph 280 208 198 395 364 236
Mogilno graph 137 120 118 124 125 202
Nakielski graph 220 796 504 424 341 502
Radziejowski graph 118 91 130 197 125 94
Rypin graph 188 202 148 212 172 131
Sępoleński graph 210 143 139 389 206 233
Secular graph 426 594 275 323 306 372
Tucholski graph 223 100 151 93 141 72
Wąbrzeski graph 83 120 146 155 52 96
Żnin graph 209 181 250 200 130 99
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance