The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 136 941 154 302 155 997 153 228 130 227 94 872
Pomeranian graph 8 861 7 658 8 865 8 865 5 994 4 118
Bydgoszcz graph 1 334 1 398 1 564 1 564 1 183 837
Bydgoszcz graph 401 471 436 436 263 182
Grudziądz graph 288 364 372 372 387 230
Grudziądzki graph 109 144 149 149 101 116
Torun graph 835 619 700 700 612 538
Toruń graph 312 409 433 433 137 76
Wloclawek graph 479 406 461 461 304 271
Włocławski graph 398 264 284 284 68 89
Alexandrovsky graph 173 131 167 167 76 117
Brodnicki graph 613 188 593 593 239 158
Chelminski graph 645 253 265 265 103 89
Golub-Dobrzynski graph 117 209 123 123 65 48
Inowrocław graph 661 536 731 731 729 283
Lipnowski graph 590 258 279 279 323 173
Mogilno graph 285 271 258 258 185 49
Nakielski graph 308 349 570 570 229 171
Radziejowski graph 93 72 155 155 173 189
Rypin graph 208 220 187 187 128 55
Sępoleński graph 127 242 214 214 179 47
Secular graph 370 309 337 337 127 174
Tucholski graph 133 151 151 151 109 65
Wąbrzeski graph 184 223 129 129 56 42
Żnin graph 198 171 307 307 218 119
How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance