The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 153 228 130 227 97 180 145 530 129 983 147 026
Pomeranian graph 8 865 5 994 4 118 7 727 7 167 9 101
Bydgoszcz graph 1 564 1 183 837 1 286 1 344 1 657
Bydgoszcz graph 436 263 182 379 284 363
Grudziądz graph 372 387 230 300 299 402
Grudziądzki graph 149 101 116 110 190 96
Torun graph 700 612 538 887 636 568
Toruń graph 433 137 76 322 307 355
Wloclawek graph 461 304 271 390 432 558
Włocławski graph 284 68 89 132 118 252
Alexandrovsky graph 167 76 117 137 155 281
Brodnicki graph 593 239 158 255 215 334
Chelminski graph 265 103 89 286 200 209
Golub-Dobrzynski graph 123 65 48 226 127 122
Inowrocław graph 731 729 283 546 689 771
Lipnowski graph 279 323 173 164 488 250
Mogilno graph 258 185 49 157 180 269
Nakielski graph 570 229 171 788 260 1 098
Radziejowski graph 155 173 189 109 134 175
Rypin graph 187 128 55 167 231 174
Sępoleński graph 214 179 47 349 138 126
Secular graph 337 127 174 294 269 539
Tucholski graph 151 109 65 163 170 113
Wąbrzeski graph 129 56 42 151 72 125
Żnin graph 307 218 119 129 229 264
How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance