The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 130 367 131 267 118 603 131 182 108 713 81 803
Pomeranian graph 8 422 8 674 7 272 7 016 5 695 4 337
Bydgoszcz graph 1 574 2 055 1 174 1 515 1 508 1 129
Bydgoszcz graph 411 277 321 265 269 225
Grudziądz graph 373 610 359 391 375 326
Grudziądzki graph 115 151 98 106 197 133
Torun graph 722 894 1 107 988 504 306
Toruń graph 334 320 358 386 171 285
Wloclawek graph 772 630 385 290 311 226
Włocławski graph 220 123 275 80 86 95
Alexandrovsky graph 78 192 118 114 114 57
Brodnicki graph 330 213 224 266 84 212
Chelminski graph 189 560 213 178 155 260
Golub-Dobrzynski graph 159 78 108 61 58 31
Inowrocław graph 633 609 495 400 260 199
Lipnowski graph 395 364 236 238 110 87
Mogilno graph 124 125 202 120 100 27
Nakielski graph 424 341 502 594 587 157
Radziejowski graph 197 125 94 126 74 169
Rypin graph 212 172 131 122 72 101
Sępoleński graph 389 206 233 113 131 35
Secular graph 323 306 372 382 286 150
Tucholski graph 93 141 72 94 71 37
Wąbrzeski graph 155 52 96 86 36 24
Żnin graph 200 130 99 101 136 66
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance