The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 129 983 149 157 141 018 141 545 138 845 128 952
Pomeranian graph 7 167 9 101 7 607 8 103 8 776 8 422
Bydgoszcz graph 1 344 1 657 1 483 1 449 1 732 1 574
Bydgoszcz graph 284 363 335 357 392 411
Grudziądz graph 299 402 296 338 429 373
Grudziądzki graph 190 96 125 86 123 115
Torun graph 636 568 462 565 753 722
Toruń graph 307 355 313 290 312 334
Wloclawek graph 432 558 559 671 680 772
Włocławski graph 118 252 185 160 168 220
Alexandrovsky graph 155 281 256 203 157 78
Brodnicki graph 215 334 272 253 251 330
Chelminski graph 200 209 297 281 231 189
Golub-Dobrzynski graph 127 122 131 166 203 159
Inowrocław graph 689 771 799 729 1 286 633
Lipnowski graph 488 250 280 208 198 395
Mogilno graph 180 269 137 120 118 124
Nakielski graph 260 1 098 220 796 504 424
Radziejowski graph 134 175 118 91 130 197
Rypin graph 231 174 188 202 148 212
Sępoleński graph 138 126 210 143 139 389
Secular graph 269 539 426 594 275 323
Tucholski graph 170 113 223 100 151 93
Wąbrzeski graph 72 125 83 120 146 155
Żnin graph 229 264 209 181 250 200
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance