The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Number of job vacancies and places professional activation

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 138 845 130 367 131 267 118 603 131 182 107 622
Pomeranian graph 8 776 8 422 8 674 7 272 7 016 5 695
Bydgoszcz graph 1 732 1 574 2 055 1 174 1 515 1 508
Bydgoszcz graph 392 411 277 321 265 269
Grudziądz graph 429 373 610 359 391 375
Grudziądzki graph 123 115 151 98 106 197
Torun graph 753 722 894 1 107 988 504
Toruń graph 312 334 320 358 386 171
Wloclawek graph 680 772 630 385 290 311
Włocławski graph 168 220 123 275 80 86
Alexandrovsky graph 157 78 192 118 114 114
Brodnicki graph 251 330 213 224 266 84
Chelminski graph 231 189 560 213 178 155
Golub-Dobrzynski graph 203 159 78 108 61 58
Inowrocław graph 1 286 633 609 495 400 260
Lipnowski graph 198 395 364 236 238 110
Mogilno graph 118 124 125 202 120 100
Nakielski graph 504 424 341 502 594 587
Radziejowski graph 130 197 125 94 126 74
Rypin graph 148 212 172 131 122 72
Sępoleński graph 139 389 206 233 113 131
Secular graph 275 323 306 372 382 286
Tucholski graph 151 93 141 72 94 71
Wąbrzeski graph 146 155 52 96 86 36
Żnin graph 250 200 130 99 101 136
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance