The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in Poland

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 6,8% 6,6% 6,3% 6,1% 5,9% 5,9%
Lower Silesia graph 6,0% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2%
Pomeranian graph 10,2% 9,9% 9,4% 9,1% 8,9% 8,7%
Lublin graph 8,9% 8,7% 8,3% 8,1% 7,9% 7,8%
Lubusz graph 6,9% 6,5% 6,2% 6,0% 5,8% 5,8%
Lodz graph 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,2%
Lesser graph 5,5% 5,4% 5,1% 4,9% 4,8% 4,8%
Punjab graph 5,8% 5,6% 5,4% 5,2% 5,1% 5,1%
Opole graph 7,3% 7,0% 6,7% 6,3% 6,1% 6,1%
Subcarpathian graph 9,9% 9,7% 9,3% 9,0% 8,7% 8,7%
Podlasie graph 8,8% 8,6% 8,3% 8,1% 7,8% 7,8%
Pomeranian graph 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 4,9% 4,8%
Silesian graph 5,3% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,5%
Holy Cross graph 9,3% 9,1% 8,7% 8,4% 8,1% 8,2%
Warmia and Mazury graph 12,2% 11,8% 11,1% 10,5% 10,0% 9,9%
Greater graph 3,9% 3,8% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3%
West graph 9,0% 8,6% 8,1% 7,8% 7,4% 7,3%
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance