The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in Poland

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 7,0% 7,0% 7,0% 6,8% 6,6% 6,5%
Lower Silesia graph 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 5,8% 5,6%
Pomeranian graph 10,5% 10,4% 10,2% 10,1% 9,8% 9,8%
Lublin graph 8,9% 8,9% 8,9% 8,7% 8,5% 8,6%
Lubusz graph 7,1% 7,0% 7,0% 6,8% 6,5% 6,4%
Lodz graph 7,4% 7,3% 7,3% 7,1% 6,8% 6,7%
Lesser graph 5,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,3% 5,3%
Punjab graph 6,2% 6,1% 6,1% 5,9% 5,6% 5,6%
Opole graph 7,7% 7,6% 7,6% 7,4% 6,9% 6,9%
Subcarpathian graph 9,9% 9,8% 9,8% 9,7% 9,5% 9,6%
Podlasie graph 9,1% 9,1% 9,1% 8,9% 8,5% 8,5%
Pomeranian graph 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 5,5%
Silesian graph 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,2% 5,1%
Holy Cross graph 9,1% 9,1% 9,1% 8,9% 8,6% 8,6%
Warmia and Mazury graph 12,0% 11,9% 11,9% 11,8% 11,6% 11,5%
Greater graph 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 3,8% 3,7%
West graph 9,3% 9,0% 9,0% 8,9% 8,6% 8,6%
How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance