The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in Poland

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 6,6% 6,9% 6,8% 6,6% 6,3% 6,1%
Lower Silesia graph 5,7% 6,0% 6,0% 5,8% 5,6% 5,4%
Pomeranian graph 10,0% 10,3% 10,2% 9,9% 9,4% 9,1%
Lublin graph 8,8% 9,1% 8,9% 8,7% 8,3% 8,1%
Lubusz graph 6,6% 7,0% 6,9% 6,5% 6,2% 6,0%
Lodz graph 6,8% 7,0% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4%
Lesser graph 5,4% 5,6% 5,5% 5,4% 5,1% 4,9%
Punjab graph 5,6% 5,8% 5,8% 5,6% 5,4% 5,2%
Opole graph 7,2% 7,5% 7,3% 7,0% 6,7% 6,3%
Subcarpathian graph 9,7% 10,0% 9,9% 9,7% 9,3% 9,0%
Podlasie graph 8,5% 8,8% 8,8% 8,6% 8,3% 8,1%
Pomeranian graph 5,5% 5,7% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1%
Silesian graph 5,2% 5,3% 5,3% 5,1% 4,9% 4,7%
Holy Cross graph 8,8% 9,3% 9,3% 9,1% 8,7% 8,4%
Warmia and Mazury graph 11,7% 12,2% 12,2% 11,8% 11,1% 10,5%
Greater graph 3,7% 3,9% 3,9% 3,8% 3,6% 3,4%
West graph 8,7% 9,1% 9,0% 8,6% 8,1% 7,8%
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance