The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in Poland

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 5,8% 5,8% 5,7% 5,7% 5,7% 5,8%
Lower Silesia graph 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,1% 5,2%
Pomeranian graph 8,7% 8,6% 8,6% 8,5% 8,6% 8,8%
Lublin graph 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% 7,8% 8,0%
Lubusz graph 5,8% 5,8% 5,7% 5,6% 5,7% 5,8%
Lodz graph 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 6,0% 6,1%
Lesser graph 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 4,7%
Punjab graph 5,0% 5,0% 4,9% 4,8% 4,8% 4,9%
Opole graph 6,2% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,3%
Subcarpathian graph 8,7% 8,6% 8,5% 8,4% 8,6% 8,8%
Podlasie graph 7,7% 7,7% 7,6% 7,5% 7,6% 7,8%
Pomeranian graph 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% 4,8% 4,9%
Silesian graph 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3%
Holy Cross graph 8,2% 8,2% 8,1% 7,9% 8,1% 8,3%
Warmia and Mazury graph 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 10,1% 10,4%
Greater graph 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%
West graph 7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,3% 7,4%
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance