The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 7,0% 7,0% 7,0% 6,8% 6,6% 6,5%
Pomeranian graph 10,5% 10,4% 10,2% 10,1% 9,8% 9,8%
Bydgoszcz graph 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,0% 4,0%
Bydgoszcz graph 7,0% 6,9% 6,9% 6,6% 6,5% 6,6%
Grudziądz graph 11,6% 11,4% 11,2% 10,9% 10,4% 10,5%
Grudziądzki graph 14,8% 14,4% 14,4% 14,2% 13,6% 13,8%
Torun graph 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,2% 5,2%
Toruń graph 12,9% 12,8% 12,8% 12,6% 12,0% 11,9%
Wloclawek graph 14,2% 13,9% 13,6% 13,4% 13,1% 13,1%
Włocławski graph 18,8% 18,6% 18,4% 18,0% 17,8% 18,1%
Alexandrovsky graph 13,7% 13,4% 13,4% 13,2% 13,4% 13,7%
Brodnicki graph 8,1% 7,9% 7,8% 7,8% 7,9% 7,9%
Chelminski graph 14,5% 14,5% 14,4% 14,3% 13,3% 13,4%
Golub-Dobrzynski graph 11,8% 11,8% 11,7% 11,5% 11,1% 10,9%
Inowrocław graph 15,4% 15,2% 15,2% 14,9% 14,6% 14,5%
Lipnowski graph 18,2% 17,9% 17,3% 17,3% 17,1% 17,4%
Mogilno graph 12,0% 12,1% 12,3% 11,9% 11,4% 11,3%
Nakielski graph 13,7% 13,5% 13,5% 13,2% 12,7% 12,7%
Radziejowski graph 17,8% 18,0% 18,0% 18,2% 18,0% 18,1%
Rypin graph 11,5% 11,4% 11,2% 11,0% 10,7% 10,8%
Sępoleński graph 14,1% 14,4% 13,8% 13,3% 13,1% 13,3%
Secular graph 9,0% 8,6% 8,5% 8,5% 8,2% 8,4%
Tucholski graph 13,1% 13,0% 12,9% 12,7% 12,4% 12,3%
Wąbrzeski graph 14,9% 14,8% 14,4% 14,3% 13,8% 13,5%
Żnin graph 13,4% 13,2% 12,9% 12,7% 12,1% 11,8%

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance