The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The unemployment rate in the region

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 6,1% 5,8% 5,8% 5,8% 5,7% 5,7%
Pomeranian graph 9,1% 8,8% 8,7% 8,6% 8,6% 8,5%
Bydgoszcz graph 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6%
Bydgoszcz graph 5,9% 5,9% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%
Grudziądz graph 9,9% 9,5% 9,4% 9,3% 9,4% 9,1%
Grudziądzki graph 13,4% 13,3% 13,0% 13,0% 13,0% 12,7%
Torun graph 4,8% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6%
Toruń graph 11,7% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 10,9%
Wloclawek graph 11,3% 11,0% 10,7% 10,5% 10,4% 10,2%
Włocławski graph 16,7% 16,4% 15,8% 15,3% 15,0% 15,0%
Alexandrovsky graph 12,3% 12,0% 11,8% 11,8% 11,8% 12,1%
Brodnicki graph 6,9% 6,7% 6,6% 6,6% 6,8% 6,8%
Chelminski graph 12,7% 12,6% 12,3% 12,4% 12,0% 11,8%
Golub-Dobrzynski graph 10,0% 9,3% 9,4% 9,6% 9,6% 9,7%
Inowrocław graph 13,5% 13,0% 12,7% 12,4% 12,3% 12,1%
Lipnowski graph 16,5% 15,8% 15,8% 15,5% 15,5% 15,6%
Mogilno graph 10,8% 10,5% 10,7% 10,6% 10,5% 10,4%
Nakielski graph 12,3% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4% 11,1%
Radziejowski graph 16,8% 16,6% 16,2% 15,9% 15,8% 15,9%
Rypin graph 10,2% 10,0% 10,1% 9,9% 9,7% 9,7%
Sępoleński graph 12,5% 12,0% 12,2% 11,9% 11,2% 11,3%
Secular graph 7,7% 7,2% 7,1% 6,9% 7,0% 7,1%
Tucholski graph 11,6% 11,3% 10,9% 10,7% 10,7% 10,6%
Wąbrzeski graph 12,5% 12,5% 12,4% 12,4% 12,4% 11,8%
Żnin graph 11,2% 10,7% 10,6% 10,4% 10,2% 10,3%

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance