Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Struktura urzędu drukuj

Struktura urzędu

Struktura urzędu

 1. Dyrekcja
  • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • Wicedyrektor ds. Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy
  • Wicedyrektor ds. Rynku Pracy
 2. Główny Księgowy – Wydział Obsługi Budżetu i Funduszy, w tym:
  • Oddział Finansów i Księgowości,
  • Zespół ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych,
  • Oddział ds. Obsługi Finansowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 3. Zespół Radców Prawnych
 4. Zespół ds. Kadr
 5. Wydział ds. Kontroli
 6. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 7. Wydział Organizacji i Administracji, w tym:
  • Zespół ds. Obsługi w Bydgoszczy
 8. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 9. Zespół ds. Zamówień Publicznych
 10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 11. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 12. Wydział Rynku Pracy
 13. Wydział Badań i Analiz.
 14. Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:
  • Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania
  • Oddział ds. Projektów Konkursowych
  • Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych
 15.  Wydział Wdrażania PO WER, w tym:
  • Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania
  • Zespół ds. Projektów Konkursowych
  • Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych
 16. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) – jako Wydział, w tym:
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Oddział w Bydgoszczy
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Oddział we Włocławku
 17. Wydział Pośrednictwa Pracy w tym:
  • Oddział ds. Pośrednictwa Pracy
  • Zespół EURES
 18. Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 19. Wydział ds. Informatyki
 20. Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym:
  • Oddział ds. Wypłaty Świadczeń i Monitorowania Udzielonej Pomocy Publicznej
  • Oddział ds Dochodzenia Zwrotu Należności
Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych