The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Structure of the office print

Structure of the office

Structure of the office

 1. Dyrekcja
  • Director of the Regional Labour Office
  • Deputy Director of the Committee. Career Guidance and Job Placement
  • Deputy Director of the Committee. Labour Market
 2. Chief Accountant – Department of Budget and Fund Services, including:
  • Department of Finance and Accounting, in this position ds. Payroll
  • Panel on. EU Funds Financial Service
  • Branch Committee. Financial Service Guaranteed Employee Benefits Fund
 3. The team of Legal Advisors
 4. Panel on. Frame
 5. Faculty Affairs. Control
 6. Position for. Internal Audit
 7. Department of Organization and Administration, including:
  • Panel on. Operating in Bydgoszcz
 8. Position for. Health and Safety
 9. Panel on. Procurement
 10. Supervisor. Ochrony Informacji Niejawnych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 11. Department of Labour Market
 12. Department of Research and Analysis.
 13. Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, including:
  • Panel on. Wdrażania i Monitorowania
  • Branch Committee. Projektów Konkursowych
  • Panel on. Projektów Pozakonkursowych
 14.  Wydział Wdrażania PO WER, including:
  • Panel on. Wdrażania i Monitorowania
  • Panel on. Projektów Konkursowych
  • Panel on. Projektów Pozakonkursowych
 15. Centre for Information and Career Planning (CIiPKZ) – the Department of, including:
  • Centre for Information and Career Planning – Branch in Bydgoszcz
  • Centre for Information and Career Planning – Branch in Wloclawek
 16. Department of Labour Mediation in the:
  • Branch Committee. The Job
  • EURES team
 17. Faculty Affairs. Coordination of Social Security Systems
 18. Faculty Affairs. Computer
 19. Faculty Affairs. Guaranteed Employee Benefits Fund, including:
  • Branch Committee. Payments of Benefits and Monitoring of public assistance
  • Investigations Branch Refund Claims Committee
 20. Position for. Współpracy z Partnerami Rynku Pracy
How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance