The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Online Services print

Online Services

Online Services

Odnośnik do strony ePUAP

Sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Pacy w Toruniu można załatwiać drogą elektroniczną korzystając wyłącznie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udostępnia następujące usługi na platformie ePUAP (1)(3):

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udostępnia możliwość elektronicznej rejestracji w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) oraz w Rejestrze Podmiotów Akredytowanych do pośrednictwa pracy EURES (RPA EURES) za pomocą aplikacji znajdującej się w serwisie stor.praca.gov.pl

STOR logo

Sprawy w Powiatowych Urzędach Pacy w województwie kujawsko-pomorskim można załatwiać drogą elektroniczną za pomocą platformy praca.gov.pl.


Powiatowe Urzędy Pracy udostępniają na platformie praca.gov.pl następujące usługi:

Na portalu obywatel.gov.pl dostępnych jest szereg usług dla obywateli możliwych do zrealizowania przez internet:

Link strony obywatel gov pl

 


Aby skorzystać z załatwiania spraw drogą elektroniczną wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.


 

Useful links:
Rejestracja na platformie ePUAP.
Co to jest profil zaufany ePUAP?
Operating instructions for users ePUAP.

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance