Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy drucken

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 23 Absatz. 2 i ust. 4 Gesetz vom 20 April 2004 r. über Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen (Dz.U. 2013 , Artikel. 674 j.t. mit anschließendem. zm.)und Zarządzeniem Nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 September 2014 r. powołał na 4 letnią kadencję Wojewódzką Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
  1. Sebastian GawronekMiędzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZSolidarnośćWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Roman ChantkowskiRada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Adam MakowskiForum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 2. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
  1. Rafał DrylaBusiness Centre ClubLoża Toruńska BCC
  2. Krzysztof UzarskiKujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Krzysztof JurekNadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
  4. Jerzy Górzyński – “Pracodawcy Pomorza i KujawZwiązek Pracodawców
 3. Przedstawiciele społecznozawodowych organizacji rolników:
  1. Tadeusz ZiółkowskiKujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku
  2. Mirosław SekleckiZwiązek Zawodowy RolnictwaSamoobronaWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Ewa ŁobaczewskaRegionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  4. Janusz WalczakNiezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników IndywidualnychSolidarność
  5. Krzysztof TomasikZwiązek Zawodowy RolnikówOJCZYZNAZarząd Wojewódzki
 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
  ks. kan. Marek BorzyszkowskiRada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 5. Przedstawiciele nauki:
  dr Monika Kwicińska-ZdrenkaInstytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego:
  Michał KorolkoDyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Michał Korolko
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  w Toruniudr Monika Kwicińska-Zdrenka

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung