The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy print

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 23 paragraph. 2 i ust. 4 Act of 20 April 2004 r. on employment promotion and labor market institutions (OJ. 2013 , Item. 674 j.t. with subsequent. zm.)oraz Zarządzeniem Nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 September 2014 r. powołał na 4 letnią kadencję Wojewódzką Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
  1. Sebastian Gawronek – Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ “Solidarność” Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Roman Chantkowski – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Adam Makowski – Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 2. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
  1. Rafał Dryla – Business Centre Club – Loża Toruńska BCC
  2. Krzysztof Uzarski – Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Krzysztof Jurek – Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
  4. Jerzy Górzyński – “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
 3. Przedstawiciele społeczno – zawodowych organizacji rolników:
  1. Tadeusz Ziółkowski – Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku
  2. Mirosław Seklecki – Związek Zawodowy Rolnictwa “Samoobrona” Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Ewa Łobaczewska – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  4. Janusz Walczak – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”
  5. Krzysztof Tomasik – Związek Zawodowy Rolników “OJCZYZNA” Zarząd Wojewódzki
 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
  ks. kan. Marek Borzyszkowski – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 5. Przedstawiciele nauki:
  dr Monika Kwicińska-Zdrenka – Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego:
  Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu – Michał Korolko
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  w Toruniu – dr Monika Kwicińska-Zdrenka

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance