La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Състав imprimer

Състав

Състав

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 23 paragraphe. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 Avril 2004 r. sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail (JO. 2013 , Article. 674 j.t. avec la suite. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 Septembre 2014 r. powołał na 4 letnią kadencję Wojewódzką Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

 1. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych:
  1. Sebastian GawronekMiędzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZSolidarnośćWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Roman ChantkowskiRada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Adam MakowskiForum Związków Zawodowych Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego
 2. Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców:
  1. Rafał DrylaBusiness Centre ClubLoża Toruńska BCC
  2. Krzysztof UzarskiKujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Krzysztof JurekNadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan
  4. Jerzy Górzyński – “Pracodawcy Pomorza i KujawZwiązek Pracodawców
 3. Przedstawiciele społecznozawodowych organizacji rolników:
  1. Tadeusz ZiółkowskiKujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Przysieku
  2. Mirosław SekleckiZwiązek Zawodowy RolnictwaSamoobronaWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. Ewa ŁobaczewskaRegionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  4. Janusz WalczakNiezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników IndywidualnychSolidarność
  5. Krzysztof TomasikZwiązek Zawodowy RolnikówOJCZYZNAZarząd Wojewódzki
 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:
  Ilona BorowskaRada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 5. Przedstawiciele nauki:
  dr Monika Kwiecińska-ZdrenkaInstytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Przedstawiciel organów jednostek samorządu terytorialnego:
  Michał KorolkoPrezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Michał Korolko
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  w Toruniudr Monika Kwiecińska-Zdrenka

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale