The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Resolutions of the Provincial Council of the Labour Market print

Resolutions of the Provincial Council of the Labour Market

Resolutions of the Provincial Council of the Labour Market

ROK 2018 – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACYKadencja 2018-2022

 

 

ROK 2017 – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY Kadencja 2014-2018

ROK 2016 – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY Kadencja 2014-2018

ROK 2015 – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY Kadencja 2014-2018

ROK 2014 – WOJEWÓDZKA RADA RYNKU PRACY Kadencja 2014-2018

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012 

Więcej przydatnych informacji na temat działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu można znaleźć TUTAJ.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance