Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Office of Career Services drucken

Office of Career Services

Office of Career Services

Name Anschrift Kontakt
Office of Career Studierende und Alumni der Universität Nicolaus Copernicus 87-100 Torun, BIENENSTOCK. Gagarin 33 (56)611-46-43
(56)611-46-44
careers małpa uni kropka torun kropka pl
School of Banking in Torun
Institut für Wirtschafts-Practices
87-100 Torun, BIENENSTOCK. Jugend 31a Tel. 56 660 92 58, 56 660 92 54
http://www.wsb.torun.pl
aleksandra kropka kurek małpa wsb kropka torun kropka pl
Promotion Office Student and Alumni Medical College of NCU b.d. (52)585-36-91
patryki małpa cm kropka umk kropka pl
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Akademickie Biuro Karier

87-100 Torun, BIENENSTOCK. św. Józefa 23/35 56 650 71 20

marcin kropka lubnau małpa wsksim kropka edu kropka pl

http://biurokarier.wsksim.edu.pl

Fachhochschule für Wirtschaft in Bydgoszcz 85-229 Bydgoszcz, BIENENSTOCK. Garbary 2 (52)348-23-18
http://www.wsg.byd.pl
martag małpa byd kropka pl
Biuro Promocji i Kariery Absolwenta Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Al.prof. S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Budynek 2.1, pok. 21 (52)374-92-87
http://www.utp.edu.pl
kariera małpa utp kropka edu kropka pl
Kujawskie Karriere 88-100 Inowrocław, BIENENSTOCK. Dworcowa 65 (52)357-62-15
(52)357-62-15
http://www.fundacja.ekspert-kujawy.pl
biurokarier małpa ekspert-kujawy kropka pl
Kazimierz Wielki Universität Karriere 85-064 Bydgoszcz, BIENENSTOCK. Chodkiewicza 30 (0-52)34-19-124
(0-52)34-19-125
http://www.biurokarier.ukw.edu.pl
biurokarier małpa ukw kropka edu kropka pl
Karriere Kujawien-Pommern University College 85-098 Bydgoszcz
BIENENSTOCK. M.Piotrowskiego 12-14
(0-52) 322 34 04 in. 36
biurokarier małpa kpsw kropka edu kropka pl
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung