The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Municipal Information Centres print

Municipal Information Centres

Municipal Information Centres

Cooperation – Municipal Information Centres

Office Address Contact
Great Lakes Municipal Office 88-324 Great Lakes 52 31 87 220
Municipal Office Bukowiec 86-122 Bukowiec, st. Dr Fl. Ceynowy 14 52 33 17 515
Miejsko – Cultural and Community Centre. Wladyslaw Stanislaw Reymont 87-410 Kowalewo Pomeranian, st. Liberty Square 13 56 684 11 74
Association for Adults – Children 89-400 Sępólno Krajenskie, st. Baczyńskiego 2 52 388 25 97
Commune office in Bądkowo 87-704 Bądkowo, st. Włocławska 82 54 272 41 00
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance