Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnienie cudzoziemców drukuj

Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców

 

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1543), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian było również przeciwdziałanie występującym nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi oraz poprawa standardów zatrudnienia cudzoziemców. Podmiot powierzający pracę musi uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html albo zezwolenie na pracę sezonową  lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i przekazać ten dokument cudzoziemcowi https://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/ulotka/

oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/

 

W zakresie zadań dla publicznych służb zatrudnienia (PUP) znowelizowana ustawa wdrożyła do polskiego porządku prawnego nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. To rozwiązanie prawne pozwala na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w uznanych za sezonowe podklasach działalności PKD: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W przypadku zezwoleń na pracę sezonową zatrudniani mogą być co do zasady  cudzoziemcy ze wszystkich państw trzecich, niemniej  pracodawcy zatrudniający obywateli sześciu państw tj. Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Armenii posiadają określone ustawą istotne ułatwienia: zwolnienie z uzyskiwania informacji starosty, możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego, możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Zezwolenia na pracę sezonową wydaje starosta (PUP) właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to druga forma prawna skierowana do pracodawców, którzy planują zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Obecnie jest ona skierowana wyłącznie do obywateli 6 państw uwzględnianych w dotychczasowej procedurze oświadczeniowej.  Pozwala zatrudniać cudzoziemca przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w zakresie prac nieobjętych przepisami o zezwoleniu na pracę sezonową.

UWAGA! W okresie przejściowym, do 31.12.2018 r., stary i nowy system oświadczeń funkcjonują równolegle.

 

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. formy prawne związane z zatrudnieniem cudzoziemców wiążą się z wniesieniem przez pracodawcę 30 złotych opłaty proceduralnej za każdego wnioskowanego cudzoziemca.

Dostęp do przepisów wykonawczych i interpretacji uzyskasz: https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/prawo/ oraz https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow–zmiany-od-2018-r/pytania-i-odpowiedzi/

 

OSOBY KONTAKTOWE:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

Odział Zamiejscowy we Włocławku, ul. Bulwary 5B

 • Magdalena Zboińska – pośrednik pracy
  magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (54) 411-21-40

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

Odział Zamiejscowy w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26

 • Beata Baranowska – pośrednik pracy beata kropka baranowska małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (52) 339-95-24/25, I piętro, pok. 7

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Szosa Chełmińska 30/32

 • Elżbieta Giersz – Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (56) 669-39-05, parter, pok. 103,

 • Anna Mychlewicz – Kierownik Oddziału Pośrednictwa Pracy anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  tel. (56) 669-39-08, parter, pok. 106,

 

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych