The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Employment of foreigners print

Employment of foreigners

Employment of foreigners

INFORMATION on a simplified procedure for employment of foreigners coming from Ukraine, Belarus, Russia, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

Legal basis: § 1 point. 20 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 April 2015 r. The cases, in the assignment of work for a foreigner on Polish territory is allowed without the need to obtain a work permit.

Simplified conditions of employment apply to aliens who are nationals of the countries listed in the Regulation, ie. Republiki Armenii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy i Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 months, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, if, prior to the adoption by a foreigner working district labor office having jurisdiction over the place of permanent residence or registered office of the entity entrusting the performance of work, registered a written statement by the company of its intention to employ a foreigner ago, specifying the name of the profession, place of work, start date and duration of the work, type of agreement which is the basis of work and the amount of the gross remuneration for work, indicating the inability to meet the staffing needs based on the local labor market and on hearing the provisions relating to residence and work of foreigners.

Employer, not a natural person, registration statement should provide evidence of the office business presence. In the case of farming could be m.in. certificate of liability insurance in the ASIF, certificate from the Municipality of physical space and the conversion of the agricultural or other evidence of formal farm. Individuals, not engaged in a business or farm during the registration statement must have an identity document.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym i złożone wraz z kopią. Powiatowy Urząd Pracy na oryginale i kopii oświadczenia zamieszcza adnotację o weryfikacji faktu prowadzenia działalności/tożsamości podmiotu składającego oświadczenie. After the registration of the original statement the employer shall provide the alien.

IMPORTANT

1.Oświadczenie musi być zarejestrowane przed datą rozpoczęcia pracy i pozwala na wykonywanie pracy na terytorium RP tylko wówczas, gdy dany cudzoziemiec posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy (odpowiednia wiza lub zezwolenie).

2.The recorded statement is the basis for obtaining a foreigner at a Polish diplomatic – consular authorities in the country of their habitual residence, a residence visa, empowering to work.

3.W przypadku osób, które były zatrudnione w oparciu o oświadczenie przez okres powyżej 3 miesięcy przez podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku, zezwolenie takie może być wydane w ramach uproszczonej procedury po przedłożeniu:

-oryginału umowy do wglądu przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia (nie jest możliwe przedłożenie kopii umowy ani zaświadczenia o zatrudnieniu

-oryginału dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były obowiązkowe.

Więcej

 

Kontakt w sprawie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

st. Konarskiego 1-3

such. (52) 349-75-80, (52) 349-73-49

e-mail: cudzoziemiec małpa bydgoszcz kropka uw kropka gov kropka pl

 

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 21 April 2015 r. The cases, in the assignment of work for a foreigner on Polish territory is allowed without the need to obtain a work permit.

 

ULOTKI DO POBRANIA:

 KRÓTKOTERMINOWA PRACA W POLSCE  (976.8 KB)

 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՈՒ Մ   (3.7 MB)

КАРОТКАТЭРМIНОВАЯ ПРАЦА Ў ПОЛЬШЧЫ  (4.9 MB)

 მოკლევადიანი სამუშაო პოლონეთში  (4.8 MB)

 MUNCA PE TERMEN SCURT ÎN POLONIA  (4.6 MB)

 KОРОТКОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В ПОЛЬШЕ  (4.5 MB)

 KОРОТКОТЕРМІНОВА РОБОТА У ПОЛЬЩІ (4.2 MB)

New obligations for employing foreigners

The Law of the consequences of delegating work to foreigners in violation of the territory of the Republic Acts U 2012 Item 769

Fact Sheet

 

 

Contact persons

Regional Labour Office in Toruń, Highway Chełmińska 30/32

 • Elizabeth Giersz elzbieta kropka giersz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Head of the Job, parties, pok. 103,
  56-66-93-905

 • Anna Mychlewicz anna kropka mychlewicz małpa wup kropka torun kropka pl

  – Branch Manager Job Placement, parties, pok. 106,
  tel./fax 56-66-93-908

VLO outside section in Wloclawek, UL. Boulevards 5B

 • Magdalena Zboińska magdalena kropka zboinska małpa wup kropka torun kropka pl

  – Labour Broker, III p. pok. 36
  such. 54-41-12-140

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance